Baggrund

4. udgave af bips A113 er nu på vej

Efter 10 succesfulde år med 3. udgave er tiden nu inde til at gøre den vigtige anvisning om fordeling af projekteringsydelser endnu bedre

Nu begynder indsatsen for at udarbejde en revideret udgave af det måske allervigtigste dokument for alle, der arbejder med betonelementer: bips A113 – Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton.

I juni 2015 trykkede Betonelement-Foreningen og bips på startknappen for revisionen af anvisningen, som indeholder et katalog over mulige modeller for fordeling af projekteringsydelser. Modellerne fastlægger blandt andet, hvor grænsefladen er mellem den rådgivende ingeniørs og betonelementproducentens projektering. Hvem har ansvaret for statiske beregninger, fugearmeringsplaner og samlingsdetaljer – for blot at nævne nogle få eksempler.

Den reviderede publikation vil – som den eksisterende – blive udarbejdet i samarbejde mellem repræsentanter for rådgivere, elementleverandører og montageentreprenører.

Konkret skal senior chefkonsulent Bent Feddersen fra Rambøll som faglig redaktør udarbejde et forslag, som forelægges projektets styregruppe. Det reviderede forslag vil blive udsendt i høring før vedtagelse. Den endelige tidsplan foreligger endnu ikke, men efter alt at dømme vil den reviderede publikation blive udgivet før sommerferien 2016.

»For 10 år siden indførte vi en klar struktur med modeller for, hvem der har ansvaret for hvilken del af projekteringen, og en standardydelsesaftale, som altid gælder, hvis ikke andet er aftalt. Strukturen fungerer fortsat fint, og den vil blive bevaret. Men der er punkter, hvor det nu er relevant at forfine modellen på baggrund af erfaringerne med den«, siger Bent Feddersen.

Det gælder fx i forbindelse med’ klassifikation efter påvirkning’ i de tilfælde, hvor elementerne er udsat for komplekse lastvirkninger, som skal deles ud på de enkelte elementer.

Andre områder er digitalisering og 3D-modeller, samt at den reviderede publikation skal fungere sammen med og komplementere SBi-anvisning 223 om statisk dokumentation af bærende konstruktioner, som udmønter Bygningsreglementets krav til dokumentation af projektering.

Bent Feddersen understreger, at revisionen ikke nødvendigvis handler om rimelighed og retfærdighed – som der alligevel er forskellige opfattelser af – men om klare regler, så alle ved præcist, hvad de selv har ansvaret for.

»Det overordnede mål er som hidtil, at alle skal have en fælles forståelse af ydelsesfordelingen. Vi er kommet langt med den hidtidige udgave af A113. Nu skaber vi et endnu bedre værktøj til at forebygge misforståelser, der kan have stor økonomisk betydning for de involverede virksomheder«, fastslår Bent Feddersen, som også var en drivkraft ved den foregående revision fra 2. til 3. udgave i 2005.

Har du forslag eller kommentarer til bips A113?

Parterne bag revisionen af bips A113 modtager meget gerne forslag til ændringer og/eller præciseringer til bips A113.

Forslag og kommentarer sendes til Betonelement-Foreningen på mail pny@danskbyggeri.dk eller til Bent Feddersen, Rambøll, på mail bf@ramboll.dk.

Fakta om bips

bips står for: byggeri – informationsteknologi – produktivitet – samarbejde. Foreningen bips er det samlende forum for udvikling af standarder og værktøjer på tværs af brancher i bygge- og anlægssektoren.

bips udvikler fælles digitale strukturer og standarder for sprog, begreber, arbejdsmetoder, udvekslingsformater og andre værktøjer og understøtter implementering og anvendelse som de facto standarder i byggeri og anlæg