Ændringer i bips A113

Efter 10 succesfulde år med 3. udgave er tiden nu inde til at gøre den vigtige anvisning om fordeling af projekteringsydelser endnu bedre

Ny begynder indsatsen for at udarbejde en revideret udgave af det måske allervigtigste dokument for alle, der arbejder med betonelementer: bips A113 – Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton.

Her på siden kan du følge oplæg til rettelser i bips A113 og komme med dine kommentarer.